În anul 2017 cantitatea de deşeuri municipale generată de o persoană din România a fost de 272 de kilograme. Aceasta este cea mai mică cantitate înregistrată în rândul statelor membre, iar media la nivelul Uniunii Europene este de 486 de kilograme pe persoană.

Potrivit datelor publicate joi,22 august 2019 de Eurostat, statele membre UE care au generat în 2017 cele mai mari cantităţi de deşeuri municipale pe persoană sunt:

  • Danemarca (781 kg)
  • Cipru (637 kg)
  • Germania (633 kg)

Mai puţin de 350 de kilograme de deşeuri municipale pe persoană au generat doar România (272 kg), Polonia (315 kg) şi Cehia (344 kg).

Între 1995 şi 2017 cantitatea de deşeuri reciclate a crescut de la 39 milioane tone (81 kilograme per capita) până la 116 milioane tone (215 kg per capita), menționează datele Eurostat.

Astfel, ponderea deşeurilor municipale reciclate la nivelul UE a crescut de la 17% până la 46%.

Sursă:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190822-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fhome

Rețeaua națională de puncte de colectare Environ vă oferă posibilitatea de a elimina în mod corect și responsabil deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)

app-store
google-play