Obligații

În conformitate cu principiul responsabilității extinse a producătorului, producătorii/importatorii de echipamente electrice și electronice au următoarele obligații:

 • Pentru a introduce pe piață echipamente electrice și electronice (EEE), producătorii au obligația de a se înscrie în Registrul național al producătorilor întocmit de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, primind un număr de înregistrare care va fi comunicat de aceștia tuturor rețelelor comerciale prin care sunt vândute EEE
 • Producătorii organizează și exploatează sisteme individuale sau colective de preluare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) provenite de la gospodării particulare, cu obligația preluării tuturor DEEE rezultate de la EEE introduse pe piață
 • Producătorii sau organizațiile colective care acționează în numele acestora sunt obligați să asigure preluarea tuturor DEEE provenite de la gospodăriile particulare colectate separat
 • Începând cu 1 ianuarie 2021 producătorii de EEE sunt obligați să realizeze rata minimă de colectare de cel puțin 65% , calculată ca raport procentual între masa totală a DEEE colectate în anul respectiv și masa medie a cantități totale de EEE introduse pe piață în cei trei ani precedenți
 • Producătorii sau organizațiile colective care acționează în numele acestora și operatorii economici care desfășoară activități de colectare și tratare transmit către ANPM informațiile privind DEEE colectate separat
 • Producătorii sunt obligați să instituie sisteme care să permită valorificarea DEEE, utilizând cele mai bune tehnici disponibile privind emisiile industriale
 • Producătorii au obligația să asigure finanțarea colectării, tratării, valorificării și eliminării în condiții de protecție a mediului a DEEE provenite de la gospodăriile particulare
 • Pentru produsele care au fost introduse pe piață după 31 decembrie 2006, fiecare producător este răspunzător de finanțarea operațiunilor de colectare, tratare, valorificare și eliminare în condiții de protecție a mediului privind deșeurile provenite de la propriile produse
 • Producătorul poate opta să îndeplinească obligațiile fie în mod individual, fie prin intermediul organizațiilor colective
 • Pentru evitarea unor situații în care costurile de gestionare a DEEE provenite de la produse orfane să fie suportate de populație sau de producătorii care rămân în activitate, fiecare producător trebuie să asigure o garanție la introducerea unui EEE pe piață, care să demonstreze că va finanța gestionarea tuturor DEEE provenite de la EEE respective
 • Producătorii sunt obligați să informeze cumpărătorii, în momentul vânzării de EEE, cu privire la costurile colectării, tratării și eliminării în condiții de protecție a mediului, prin evidențierea separată a acestor costuri
 • Producătorii trebuie să furnizeze utilizatorilor de EEE din gospodăriile particulare informațiile necesare în legătură cu obligația de a colecta separat DEEE, sistemele de predare și colectare puse la dispoziția lor, rolul utilizatorilor de EEE în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a DEEE, potențiale efecte nocive asupra mediului și sănătății umane ca urmare a prezenței substanțelor periculoase în EEE
 • Producătorii sunt obligați să marcheze în mod corespunzător cu simbolul pubelă tăiată echipamentele electrice și electronice introduse pe piață
 • Producătorii și organizațiile colective, împreună cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și autoritățile administrației publice locale au posibilitatea promovării și cofinațării campaniilor de informare și educare pentru a încuraja populația la colectarea DEEE și pentru a-i încuraja să faciliteze procesul de reutilizare, tratare și valorificare

Toate obligațiile producătorilor de echipamente electrice și electronice se regăsesc detaliate în OUG nr. 5/2015 și în legislația subsecventă, disponibilă în secțiunea Legislație.

Asociația ENVIRON oferă membrilor săi garanția îndeplinirii obligațiilor legale privind gestionarea responsabilă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), respectând cele mai înalte standarde europene de calitate, asigurând trasabilitatea, neutralizarea și valorificarea deșeurilor colectate în condiții de eficiență, transparență, operativitate și costuri competitive.

Pentru a deveni membru ENVIRON, va rugăm să completați formularul de solicitare ofertă.

Distribuitorii de echipamente electrice și electronice reprezintă o verigă importantă a lanțului de gestionare responsabilă a DEEE.

 • Pentru a asigura tratarea corectă a tuturor DEEE colectate și pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare separată a DEEE, preluarea deșeurilor electronice provenite de la gospodăriile particulare se realizează de către serviciul public de colectare a DEEE, distribuitori, centre de colectare organizate de operatori economici autorizați pentru colectarea DEEE
 • Activitatea de colectare a DEEE provenite de la gospodăriile particulare desfășurată de distribuitori nu se supune cerințelor de înregistrare sau de autorizare prevăzute în Legea nr. 211/2011
 • Distribuitorii sunt obligați să predea DEEE colectate către centrele de colectare sau direct operatorilor economici care desfășoară  activități de tratare a DEEE în vederea valorificării, în numele producătorilor
 • La furnizarea unui produs nou, la solicitarea cumpărătorului, distribuitorii sunt obligați să preia DEEE în sistem ,,unul la unul”, în mod gratuit, în aceleași condiții precum cele de livrare a produsului nou, dacă echipamentul este de tip echivalent și a îndeplinit aceleași funcții ca echipamentul nou furnizat și să informeze cumpărătorul despre această posibilitate înainte de achiziționarea produsului
 • Distribuitorii care au spații de vânzare în domeniul EEE de cel puțin 400 metri pătrați au obligația să asigure colectarea cu titlu gratuit a DEEE de dimensiuni foarte mici de la utilizatori finali, în cadrul magazinelor sau în imediata apropiere a acestora, fără obligația de a cumpăra EEE de tip echivalent
 • Producatorii și distribuitorii sunt obligați să informeze cumpărătorii, în momentul vânzării de EEE, cu privire la costurile colectării, tratării și eliminării în condiții de protecție a mediului, prin evidențierea separată a acestor costuri

Asociația ENVIRON pune la dispoziția membrilor săi contractuali, dar și partenerilor care solicită acest lucru, infrastructură de colectare gratuită și personalizată, asociată unui serviciu regulat de colectare a deșeurilor.

Punctele de colectare dotate cu infrastructură de colectare selectivă a DEEE sunt înregistrate în aplicația Unde Reciclăm. Implicați-vă în reciclare!

Gestionarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) reprezintă unul dintre domeniile țintă de interes național în cadrul obiectivelor politicii de mediu privind conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului și a sănătății umane, constituind parte a condiționalităților ex-ante din Acordul de Parteneriat cu Romania al Comisiei Europene 2014 – 2020.

Autoritățile locale au un rol important în informarea locuitorilor cu privire la necesitatea colectării selective și reciclarii DEEE și contribuie la creșterea ratei de colectare prin organizarea campaniilor municipale de colectare.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 5/2015, Art. 9, (5), eliminarea DEEE-urilor sub formă de deșeuri municipale nesortate este interzisă, iar unitățile administrativ-teritoriale, prin autoritățile deliberative, au obligația de a asigura colectarea DEEE-urilor provenite de la gospodăriile particulare prin centre fixe de colectare, puncte mobile de colectare sau colectarea periodică cu operatori desemnați, cel puțin o dată pe trimestru* (Art. 10, alin. 2 din acelasi act normativ).

Asociația ENVIRON, în calitate de organizație colectivă autorizată a producătorilor de echipamente electrice și electronice, își exprimă întreaga disponibilitate în vederea încheierii unui Protocol de colaborare cu autoritățile locale în vederea construirii unei rețele de puncte de colectare a DEEE, ușor accesibile, creând astfel condițiile ideale pentru ca utilizatorii finali să nu le mai arunce în gropile de gunoi.

Astfel, Asociatia ENVIRON oferă dotarea gratuită, după caz, cu recipienți și containere de colectare selectivă a DEEE-urilor, asigură organizarea DEEE de la gospodăriile particulare cel puțin o dată pe trimestru,  prin intermediul operatorilor autorizați, eliberând documentele justificative pentru asigurarea trasabilității deșeurilor până la reciclator.

Toate aceste activități sunt desfășurate, atât în scopul realizării obligațiilor naționale de colectare și valorificare a DEEE-urilor, cât și pentru realizarea obligațiilor ce revin autorităților publice locale, obligații prevăzute în OUG nr. 5/2015 și Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată.

Pentru detalii, va rugăm să ne contactați telefonic la 031.827.0000 sau pe e-mail la adresa office@environ.ro

Membrii comunităților locale, persoane fizice sau juridice, au în calitatea lor de utilizatori direcți sau indirecți ai serviciului de salubrizare, obligația să asigure colectarea separată, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripționate și amplasate în spații special amenajate, a deșeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activiăților lucrative pe care le desfășoară.

De asemenea, trebuie să știți că la achiziționarea unui produs nou, puteți solicita distribuitorului să preia DEEE în sistem ,,unul la unul”, în mod gratuit, în aceleași condiții precum cele de livrare a produsului nou, dacă echipamentul este de tip echivalent și a îndeplinit aceleași funcții ca echipamentul nou furnizat. DEEE de dimensiuni foarte mici pot fi predate în mod gratuit în spațiile special amenajate din punctele de vânzare al echipamentelor electronice ce au cel puțin 400 metri patrăți.

Puteți preda deșeurile de echipamente electrice și electronice în mod gratuit, către punctele de colectare din rețeaua națională ENVIRON. Pentru identificarea celui mai apropiat punct de colectare, vă rugăm să accesați aplicația Unde Reciclăm.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la call center 031.827.0000

Solicită oferta ENVIRON

Pentru a primi o ofertă personalizată privind transferul de responsabilitate în domeniul DEEE, pentru solicitare containere colectare sau alte propuneri de colaborare, vă rugăm să completați formularul