Cum reciclăm?

În lume se generează anual circa 50 milioane de tone deșeuri electrice, dintre care doar 20% sunt colectate și reciclate, ceea ce înseamnă că aproximativ 40 milioane de tone de deșeuri periculoase sunt depozitate, incinerate sau tranzacționate ilegal și tratate neconform.

Deșeurile electrice conțin o mulțime de resurse recuperabile și valoroase, precum materiale plastice, aur, cupru, aluminiu și fier. Totodată, au în componență substanțe periculoase precum plumb, crom, mercur, substanțe ignifuge și chimice (ex. beriliu) care pot fi dăunătoare pentru apă, aer și sol.

Reciclarea DEEE asigură reducerea impactului negativ asupra mediului și sănătății umane, favorizând economisirea resurselor naturale limitate și a materiilor prime.

Toate deșeurile de echipamente electrice și electronice colectate de Asociația ENVIRON prin intermediul partenerilor sunt tratate de operatori certificați și auditați anual la nivel european.

Deșeurile de echipamente electrice și electronice colectate sunt tratate și procesate corespunzător în România, iar acele categorii sau componente pentru care nu există facilități sau tehnologii în România sunt transferate în alte state europene pentru tratare corespunzătoare.

Trasabilitatea, performanțele înalte, garanția respectării calității proceselor și a standardelor pentru reciclare au fost auditate periodic prin intermediul sistemului european de certificare WEEELABEX.

Asociația ENVIRON îndeplinește anual obiectivele minime privind valorificarea prevăzute la art. 27 și Anexa nr. 9 la OUG nr. 5/2015

Solicită oferta ENVIRON

Pentru a primi o ofertă personalizată privind transferul de responsabilitate în domeniul DEEE, pentru solicitare containere colectare sau alte propuneri de colaborare, vă rugăm să completați formularul