Legislație DEEE

În domeniul deșeurilor de echipamente electrice și electronice, conceptul de responsabilitate extinsă a producătorului a fost introdus în 2002 în prima Directivă privind DEEE (Directiva 2002/96/EC) și ulterior prin Directiva 2012/19/EU transpusă în legislația națională prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 5/2015.

Potrivit legii, în conformitate cu principiul răspunderii extinse a producătorului, producătorii/importatorii dețin responsabilitatea organizării sistemului de management al deșeurilor pentru produsele pe care le pun pe piață atunci când acestea ajung la finalul ciclului de viață.

45% – Rata minimă de colectare pe care România trebuie să o îndeplinească începând cu 2016 care se calculează ca procent din media cantităților puse pe piață în ultimii 3 ani

65% – Rata minimă de colectare pe care România trebuie să o îndeplinească începând cu 2021.

Definiția producătorului conform OUG nr.5/2015

Producător = orice persoană fizică sau juridică, care, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv comunicarea la distanță:

  • are sediul în România și fabrică EEE sub propriul nume sau propria marcă comercială sau ale cărui EEE sunt proiectate sau fabricate și comercializate sub propriul nume sau sub propria marcă comercială, pe teritoriul României;
  • are sediul în România și revinde pe teritoriul României sub propriul nume sau propria marcă comercială echipamente produse de alți furnizori, un revânzător nefiind considerat producător atunci când marca producătorului figurează pe echipament;
  • are sediul în România și introduce pe piața națională, cu titlu profesional, EEE dintr-o țară terță sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;
  • vinde EEE prin mijloace de comunicare la distanță direct gospodăriilor particulare sau utilizatorilor în afara gospodăriilor particulare, în România, și are sediul într-un alt stat membru sau într-o țară terță.

,,Responsabilitatea extinsă a producătorului reprezintă o strategie de protecție a mediului care urmărește să atingă obiectivele de mediu prin reducerea impactului total al unui produs, responsabilizând producătorul acelui produs pentru întregul ciclu de viață al produsului și în special pentru procesul de preluare, reciclare și eliminare finală”

În România, cadrul legislativ privind gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice este reglementat prin:

Legislația privind obligațiile către AFM

Rețeaua națională de puncte de colectare ENVIRON vă oferă posibilitatea de a elimina în mod corect și responsabil deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)

app-store
google-play

Solicită oferta ENVIRON

Pentru a primi o ofertă personalizată privind transferul de responsabilitate în domeniul DEEE, pentru solicitare containere colectare sau alte propuneri de colaborare, vă rugăm să completați formularul