Statele membre ale UE au aprobat marți, 22 mai 2018, un set de măsuri ambițioase pentru ca legislația UE în materie de deșeuri să fie adecvată pentru viitor, ca parte a politicii UE mai ample privind economia circulară.

Noile norme - bazate pe propunerile Comisiei din cadrul pachetului legislativ referitor la economia circulară prezentat în decembrie 2015 - vor contribui la prevenirea generării de deșeuri și, în cazul în care acest lucru nu este posibil, vor permite creșterea semnificativă a ratei de reciclare a deșeurilor municipale și a deșeurilor de ambalaje. Treptat, se va elimina depozitarea deșeurilor și va fi promovată utilizarea de instrumente economice, cum ar fi schemele de răspundere extinsă a producătorilor. Noile norme consolidează „ierarhia deșeurilor”, cu alte cuvinte, statele membre sunt obligate să ia măsuri specifice pentru a privilegia mai degrabă prevenirea, reutilizarea și reciclarea decât depozitarea și incinerarea, pentru a ne menține pe calea către o economie circulară.

Comisarul pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, Karmenu Vella, a declarat: „Aprobarea finală de către Consiliu a noilor norme UE în materie de deșeuri marchează un moment important pentru economia circulară în Europa. Noile obiective de reciclare și de depozitare stabilesc o traiectorie credibilă și ambițioasă pentru o mai bună gestionare a deșeurilor în Europa. În prezent, principala noastră sarcină este de a ne asigura că promisiunile avansate în cadrul acestui pachet de măsuri privind deșeurile se materializează. Comisia va face tot posibilul pentru ca noua legislație să producă rezultate tangibile.”

Noile norme adoptate reprezintă cea mai modernă legislație în materie de deșeuri la nivel mondial, UE fiind un exemplu demn de urmat. În plus, normele mai stricte pentru calcularea ratelor de reciclare vor contribui la o mai bună monitorizare a progresului real către economia circulară.

Noua legislație prevede utilizarea într-o mai mare măsură a instrumentelor economice eficace și a altor măsuri de sprijinire a ierarhiei deșeurilor. Producătorii ocupă un rol important în această tranziție, ei devenind responsabili pentru produsele lor atunci când acestea se transformă în deșeuri. Noile cerințe pentru schemele de răspundere extinsă a producătorilor vor conduce la îmbunătățirea performanțelor și a guvernanței lor. În plus, până în 2024, vor trebui stabilite scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate ambalajele.

Noile norme vor intra în vigoare după 20 de zile de la data publicării lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Asociația Environ se implică activ în susținerea demersurilor de adoptare a strategiei și obiectivelor legislației comunitare, în parteneriat cu autoritățile statului român.

Sursa: Comisia Europeană