Astăzi, ambasadorii UE au aprobat acordul provizoriu privind cele patru propuneri legislative din pachetul privind deșeurile încheiat cu Parlamentul European la data de 18 decembrie 2017. Pachetul legislativ privind deșeurile va conduce la un grad mai mare al reciclarii deșeurilor și va contribui la crearea unei economii circulare. Acesta va îmbunătăți gestionarea deșeurilor, precum și încurajarea reutilizării materialelor valoroase încorporate în deșeuri.

Noile norme stabilesc obiective obligatorii si termene fixe din punct de vedere juridic pentru reciclarea deșeurilor și reducerea depozitării deșeurilor . Aceste obiective vor crește cota de reciclare a deșeurilor municipale și a deșeurilor de ambalaje, cu obiective specifice pentru reciclarea materialelor utilizate în ambalaje. Normele includ si obiective pentru reducerea cantității de deșeuri municipale care sunt depozitate la groapa de gunoi.

Statele membre au fost de acord cu următoarele obiective pentru pregătirea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor municipale:

  In 2025 In 2030 In 2035
Deseuri municipale 55% 60% 65%

 

Statele membre vor trebui să înființeze, până la 1 ianuarie 2025, o colectare separată pentru textile și pentru deșeurile periculoase provenite de la gospodării. În plus, trebuie să se asigure că, până la 31 decembrie 2023, deșeurile biologice sunt fie colectate separat, fie reciclate la sursă (de exemplu, compostarea la domiciliu). Acest lucru este în plus față de colectarea selectiva care există deja pentru hârtie și carton, sticlă, metale și plastic.

Obiectivele specifice pentru ambalaje vor fi urmatoarele:

  Pana in 2025 Pana in 2030
Toate ambalajele 65% 70%
Plastic 50% 55%
Lemn 25% 30%
Metale feroase 70% 80%
Aluminiu 50% 60%
Sticla 70% 75%
Hartie si carton 75% 85%

 

Aceste obiective vor încuraja utilizarea ambalajelor reciclabile și a ambalajelor reutilizabile.

Acest pachet de norme stabilește, cerințe minime pentru toate sistemele extinse de responsabilitate a producătorului. Producătorii de produse din cadrul acestor sisteme trebuie să poarte responsabilitatea gestionării stadiului deșeurilor produselor lor. Producătorii vor fi obligați să plătească o contribuție financiară în acest scop. În plus, în legislația Uniunii au fost introduse și sisteme obligatorii de responsabilitate extinsă pentru toate ambalajele.

Depozitarea deșeurilor duce la poluarea apei de suprafață, a apelor subterane, a solului și a aerului. Prin urmare, legislația conține si un obiectiv specific de reducere a depozitelor de deșeuri. Statele membre se străduiesc să se asigure că începând cu anul 2030, toate deșeurile adecvate pentru reciclare sau alte recuperări, în special din deșeurile municipale, nu vor fi acceptate într-un depozit de deșeuri. Singura excepție se referă la deșeurile pentru care depozitarea oferă cel mai bun rezultat ecologic. În plus, statele membre se vor asigura că, până în 2035, cantitatea de deșeuri municipale depozitate va fi redusă la 10% sau mai puțin din cantitatea totală de deșeuri municipale generate.

Per total, statele membre consideră că aceste obiective la nivelul UE vor crea o scara minimă de investitii pentru UE în noi tehnici și tehnologii de reciclare.

 

Sursa : Consiliul European