Pana in anul 2025 bucurestenii vor fi obligati sa renunte la folosirea ghenelor din interiorul blocurilor, se precizeaza, luni, intr-un comunicat de presa al Primariei Municipiului Bucuresti, care citeaza din „Strategia de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului public de salubrizare in Municipiul Bucureşti“.
Strategia prevede un sistem unitar de colectare separata atat prin intermediul containerelor ingropate, cat si prin insule delimitate si semnalizate corespunzator, la care vor avea acces doar cetatenii arondati.
Astfel, pana in anul 2025 se va renunta la folosirea ghenelor din interiorul blocurilor. Va putea ramane in folosinta numai camera de la parterul blocului care va fi amenajata corespunzator. De asemenea, aceasta camera va fi salubrizata, igienizata prin grija asociatiei de proprietari/locatari, iar accesul la ea va fi permis numai asociatiei deservite.

Odata cu aprobatea Strategiei de Salubritate toate blocurile nou construite cu destinatie locuinta, birou, servicii etc. vor avea prevazute o incinta destinata colectarii separate a deseurilor. Amenajarea acesteia va fi astfel facuta incat sa nu aduca atingere factorilor de mediu. Aceasta incinta va fi solicitata de directiile de urbanism prin documentatia emisa in vederea autorizarii constructiei, respectiv Certificat de urbanism si Autorizatie de construire.
Potrivit Legii Salubrizarii nr. 101/2006 republicata in 2014, colectarea deseurilor se va realiza numai separat, pe tipuri de deseuri. Tot potrivit legii 101, autoritatile administratiei publice au obligatia sa implementeze un sistem de colectare separata pe patru fractii: hartie, plastic, metal si sticla, iar acolo unde acest lucru nu este posibil pe 2 fractii: umed si uscat.
Cantitatea de deseuri depozitate trebuie sa scada cu 15% pe an
Strategia Primariei Capitalei urmareste indeplinirea obiectivului de reducere cu 15% a cantitatilor de deseuri depozitate la gropile de gunoi. Conform studiilor efectuate la nivelul Bucurestiului, colectarea separata este determinata si influentata de:
– prezenta containerelor in apropierea locuintelor – 31%;
– campanii de informare si educatie prin mass-media – 24%;
– exemplul altor persoane formatoare de opinie – 18%.
In 2013 cantitatea de deseuri menajere colectata la nivelul Bucurestiului a fost de 599.704 tone. Indicatorul de generare a deseurilor menajere rezultate este de 31 kg/cap de locuitor/an, respectiv 0,87 kilograme/cap de locuitor/zi.

Sursa: Green Report