Comisia Europeană a anunțat joi, 26 mai, că a transmis Românie un aviz motivat din cauză că nu a reușit să adopte până în prezent planuri de prevenire a generării de deșeuri și de gestionare a deșeurilor în conformitate cu obiectivele legislației UE privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE) și ale economiei circulare. Dacă România nu ia măsuri în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la această cauză.
,,Aceste planuri și programe au drept scop reducerea impactului deșeurilor asupra sănătății umane și asupra mediului, precum și utilizarea mai eficientă a resurselor în întreaga UE. România a avut un plan de gestionare a deșeurilor pentru perioada 2003-2013, dar acesta nu a fost revizuit, prelungit sau înlocuit pentru perioada următoare. De asemenea, România a rămas în urmă în ceea ce privește prevenirea generării de deșeuri: încă din decembrie 2013, ar fi trebuit adoptate planuri privind reducerea deșeurilor generate la sursă prin tehnici ameliorate de fabricație sau prin eforturi de stimulare a cererii de produse mai ecologice, cu mai puține ambalaje. Prin urmare, Comisia trimite un aviz motivat”, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.
Pe 19 mai, Comisarul European pentru Politică Regională, Corina Creţu, a recomandat Ministrului Mediului, Cristiana Pașca Palmer, finalizarea planului de acţiune în domeniul managementului deşeurilor până la finele acestui an, precizând că o eventuală suspendare a Axei prioritare 2 ,,Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric” ar întârzia şi mai mult implementarea proiectelor aflate în derulare.
Sectorul managementului deşeurilor rămâne unul critic şi în actuala perioadă de programare, existând riscul neîndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante. Comisia Europeană continuă să sprijine autorităţile române, oferind consultanţă prin intermediul experţilor săi în vederea îndeplinirii acestor condiţionalităţi, dar şi pentru a evita suspendarea plăţilor şi lansarea procedurilor de infringement.
Prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 protecția mediului are alocate 425 de milioane de euro.

Sursa: Green Report