Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, 23 martie, printr-o Hotarare, Tezele prealabile ale viitorului Cod Administrativ al Romaniei, pe care Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) intentioneaza sa il finalizeze in toamna acestui an.

Tezele prealabile indica aspectele care trebuie solutionate in viitorul Cod Administrativ, legate de prevederi incomplete, neunitare si, uneori, contradictorii, continute de cele 18 acte normative care reglementeaza, in prezent, administratia centrala si locala.

Astfel, noul Cod Administrativ va unifica legislatia actuala in domeniul administratiei prin asigurarea unei terminologii unitare pentru aceleasi realitati juridice, prin completarea, corelarea si clarificarea aspectelor legate, in principal, de:

  • ocuparea functiilor publice
  • incompatibilitatea intre functia de viceprimar si functia de consilier local
  • regimul juridic al proprietatii publice si private a statului in unitatile administrativ-teritoriale

Nu in ultimul rand, prin elaborarea unui astfel de Cod Administrativ legislatia administratiei publice va fi mai usor de parcurs si de inteles de catre functionari si cetateni.

Domeniile care vor face obiectul de reglementare al noului Codului Administrativ sunt:

  • administratia publica centrala,
  • prefectul, institutia prefectului si serviciile publice deconcentrate;
  • administratia publica locala,
  • statutul functionarilor publici si statutul juridic aplicabil personalului contractual din administratia publica,
  • exercitarea dreptului de proprietate publica si privata a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale,
  • raspunderea administrativa;
  • serviciile publice.

De mentionat ca legislatia Uniunii Europene nu contine prevederi privind codificarea actelor normative din administratia publica.

Informatii suplimentare:

Intentia Guvernului Romaniei de a unifica in coduri cadrul legal din domeniul administratiei publice, prin intermediul unui Cod administrativ si a unui Cod de procedura administrativa, a fost statutata inca din anul 2001, in cadrul programelor de guvernare si programelor legislative.

In prezent, prioritatea Guvernului privind elaborarea codurilor, privite ca instrument principal de simplificare a legislatiei, este reiterata in Strategia pentru consolidarea administratiei publice 2014-20120, aprobata prin HG nr. 909/2014, si in Strategia privind mai buna reglementare 2014-2020, aprobata prin HG nr. 1076/2014.

In anul 2011, a fost finalizat un prim proiect de Cod administrativ, care, incepand cu 2014, este actualizat din perspectiva luarii in considerare atat a modificarilor legislative survenite, cat si a noilor propuneri de modificare a unor acte normative aflate in diferite stadii de elaborare la nivelul MDRAP.

Sursa: Guvernul Romaniei