PA214936Asociația Environ în parteneriat cu Unabhängiges Institut für Umweltfragen (Institutul Independent pentru Probleme de Mediu) (Germania) cu sprijinul Ambasadei Republicii Federale Germania la București,a lansat, miercuri, 21 octombrie 2015 Proiectului Pilot „Creșterea eficienței energetice în unitățile de învățământ”. 
Uniunea Europeană si- a stabilit obiectivele pe care le va susține la Conferința internațională asupra schimbărilor climatice (COP21), organizată sub egida ONU, la Paris, între 30 noiembrie și 11 decembrie. Astfel cu o voce comuna cele 28 de State Membre au stabilit să pledeze pentru ca emisiile de gaze cu efect de seră să fie diminuate la nivel global cu 40 % până în 2030, cu 50 % până în 2050, și să fie 'apropiate de zero sau chiar mai mici' în 2100 față de anul 1990, astfel încât creșterea temperaturii medii globale să nu depășească 2 grade Celsius în anul 2100 față de perioada preindustrială.
Majoritatea Statelor Membre au demarat inca din 2009, concomitent cu implementarea masurilor de reducerea emisiilor de GES ale UE cu cel puțin 20% față de nivelul din anul 1990, acoperirea necesarului de energie a UE în proportie de 20% din resurse de energie regenerabilă si imbunatatirea eficienței energetice cu 20% și campanii de informare și educare a populației despre actiunile impotriva schimbărilor climatice și îmbunătățirea eficienței energetice, Republica Federală Germania asumându-și un rol de pionier în această direcție.
În acest context, la initiativa Ambasadei Republicii Federale Germane s-a desfășurat in 2014 primul proiect comun Germano – Roman « Redu amprenta de carbon - Decalogul luptei impotriva schimbarilor climatice », primul pas dintr-o inițiativă conjugată privind cresterea gradului de constientizare a populatiei din Romania referitoare la schimbarile climatice.
În continuarea acestei inițiative, Asociaţia Environ, cu sprijinul Ambasadei Republicii Federale Germania a încheiat un parteneriat cu „Unabhängiges Institut für Umweltfragen” pentru implementarea în unitățile de învățământ din România a Campaniei “50/50 – Creșterea eficienței energetice” sub forma unui program pilot.
Scopul acestui demers comun este acela de a produce o schimbare de mentalitate prin implicarea directă a elevilor și a cadrelor didactice în aplicarea unui set de măsuri practice având ca scop creșterea eficienței energetice a unităților de învățământ, contribuția la reducerea amprentei de carbon și încurajarea unui comportament responsabil fata de mediu la nivel personal.

Scurtă descriere:
Unabhängiges Institut für Umweltfragen UfU e.V. desfășoară în momentul de față în 350 de școli din Germania proiectul “50/50 - Creșterea eficienței energetice”.
Incepând din 21.10. 2015 Campania va fi implementată in România de către UfU in parteneriat cu Asociația Environ si susținerea Ambasadei Republicii Federale Germania la București, la început in cadrul unui Proiect pilot care va cuprinde 4 unități de învățământ, două din București, una din Brașov si una din Techirghiol.
Proiectul “50/50 – Creșterea eficienței energetice” se adresează în mod special elevilor.
Prin intermediul acestora se urmărește și implicarea familiilor si in general a comunitatilor locale si a societății. Astfel, copiii sunt educați nu doar să economisească energie la școală, ci să fie activi în acest sens și acasă.
De la începutul proiectului au fost implicate numai în Germania 350 de scoli totalizând un numar de peste 100.000 de elevi. Obiectivul proiectului “50/50 – Creșterea eficienței energetice” este, pe lângă economisirea energiei, să provoace o schimbare de comportament în rândurile participanților și a membrilor familiilor acestora in ceea ce priveste actiunile concrete prin care fiecare dintre noi sa luptam impotriva schimbarilor climatice.
Munca de educare din cadrul proiectului se concentrează asupra percepțiilor și asupra legăturilor dintre comportamentului personal și mediul înconjurător și climă. Participanții realizează astfel că prin comportamentul lor pot influența într-un sens pozitiv anumite evoluții prezente și viitoare. Aceștia ajung să cunoască mijloacele prin care pot realiza aceste lucruri. “50/50 – Creșterea eficienței energetice” este un proiect de implicare activă, conținutul nu se predă și nu se abordează într-un mod teoretic, ci se aplică în mod practic.
Elevii elaborează proiectul – fiind asistați – fac măsurători, evaluări și comunică rezultatele obținute – atât celor de vârsta lor, cât și adulților.
Proiectul unește teme și domenii diferite, în principal despre energie, dar sunt abordate și teme legate de justiția internațioanlă (în domeniul climei), sustenabilitate și orientare spre viitor.
“Acest proiect reunește într-un mod exemplar aspecte ecologice, economice și sociale. Oferă de asemenea o privie amănunțită asupra procesului de producere și utilizare a energiei, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere ecologic. Astfel se relevă faptul că ecologia și economia nu se află în contradicție, ci se influețează reciproc într-un mod pozitiv.  Aspectul social este evidențiat în special prin tematizarea utilizării eficiente și econome a energiei, comportamentul de consum și justiție (inter)națională.  Un alt aspect pozitiv este faptul că elevii ajung să își cunoască școala dintr-o nouă perspectivă și să relaționeze mult mai puternic cu aceasta și cu mediul lor.”- a declarat dl. Andrei Orban, Președinte Asociația Environ.