Comisia Europeană a lansat la finalul lunii ianuarie un raport intitulat ,, Evaluarea schemelor de colectare selectivă în cele 28 de capitale ale UE”, prezentând un tablou de ansamblu asupra exemplelor de bune practici, dar și eșecurilor în acest domeniu. Deși colectarea selectivă a deșeurilor este deja o obligație legală la nivelul Statelor Membre, sunt necesare îmbunătățiri pentru a contribui la creșterea vitezei de tranziție către o economie circulară. Orașele care se află în topul clasamentului referitor la colectarea selectivă sunt Ljubljana, Tallinn și Helsinki, cu rate de colectare de 55.4%, 47.2% și respectiv 38.6% din totalitatea deșeurilor municipale generate.

Karmenu Vella, Comisarul European pentru Mediu, Pescuit și Afaceri Maritime, a declarat: ,,Performanțele înalte ale acestor trei state demonstrează importanța voinței politice. Demonstrează că trecerea de la metoda clasică de eliminare a deșeurilor la o abordare mai inteligenta poate avea loc într-un timp relativ schurt, fără a fi nevoie de o perioadă lungă de adaptare. Toate Statele Membre UE pot îmbrățișa abordarea economiei circulare în politicile privind deșeurilor, iar acest studiu arată care este calea de urmat în acest sens.”

Din păcate, țara noastră înregistrează o rată de colectare selectivă de 2.9% din totalitatea deșeurilor municipale generate – 391.3 kg/locuitor, atingând o rată de reutilizare și reciclare a deșeurilor de 2.58%, potrivit Eurostat. Detaliat pe fluxuri de deșeuri, ratele înregistrate de România sunt 10.7% pentru sticlă, 11.3% pentru hârtie și carton, 12.4% pentru plastic și 5.3% pentru metal.
În prezent, la nivelul celor 28 de capitale ale Uniunii Europene, o medie de doar 19% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate este colectată selectiv, iar 80% din deșeuri sunt aruncate la coșurile de gunoi. Majoritatea deșeurilor nu pot fi astfel reciclate întrucât sunt contaminate în procesul de colectare, având drept rezultate o mare risipă de materii prime valoroase.

Managementul deșeurilor este un factor esențial în dezvoltarea unei economii sustenabile. Colectarea selectivă a deșeurilor are un rol cheie în această tranziție întrucât crește rata de reciclare, reduce cantitatea de deșeuri depozitate la groapa de gunoi și apropie Europa de conceptul ,,zero waste”, dar de asemenea contribuie la reducerea emisiilor de CO2 și economisirea resurselor naturale.

Colectarea selectivă pe patru fluxuri (hârtie, sticlă, metal, plastic) a devenit obligatorie în Uniunea Europeană din 2015. În contextul adoptării noului pachet de economie circulară de către Comisie în decembrie 2015, colectarea selectivă a căpătat o importanță și mai mare.

Raportul poate fi consultat in totalitate la urmatoarea adresa http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Separate%20collection_Final%20Report.pdf