Guvernul a aprobat in sedinta de Miercuri Hotararea privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia.

Guvernul a adoptat o Hotarare prin care se reorganizeaza Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, dupa cum urmeaza:

• competenta de a numi si elibera din functie directorii executivi ai institutiilor subordonate, precum si de a aproba structurile organizatorice pentru agentiile pentru protectia mediului din subordine revine presedintelui ANPM,

• competenta de numire a persoanelor cu functii de conducere din cadrul agentiilor judetene pentru protectia mediului revine directorilor executivi,

• agentiile judetene pentru protectia mediului vor fi redimensionate si vor avea atributii specifice in functie de complexitatea activitatii, de impactul asupra mediului al activitatilor economice din judetul respectiv etc.

• agentiile regionale pentru protectia mediului se desfiinteaza iar atributiile acestora in cea mai mare parte vor fi preluate de agentiile judetene

• noile agentii judetene pentru protectia mediului vor prelua personalul agentiilor regionale desfiintate, patrimoniul, precum si drepturile si obligatiile fostelor agentii regionale


Sursa: EcoMagazin