Obligatii producatori

icons 01

In conformitate cu principiul responsabilitatii extinse a producatorului, producatorii/importatorii de echipamente electrice si electronice au urmatoarele obligatii:

 • Pentru a introduce pe piata echipamente electrice si electronice (EEE), producatorii au obligatia de a se inscrie in registrul national al producatorilor intocmit de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, primind un numar de inregistrare care va fi comunicat de acestia tuturor retelelor comerciale prin care sunt vandute EEE
 • Producatorii organizeaza si exploateaza sisteme individuale sau colective de preluare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) provenite de la gospodarii particulare, cu obligatia preluarii tuturor DEEE rezultate de la EEE introduse pe piata
 • Producatorii sau organizatiile colective care actioneaza in numele acestora sunt obligati sa asigure preluarea tuturor DEEE provenite de la gospodariile particulare colectate separat
 • Incepand cu 1 ianuarie 2016, producatorii de EEE sunt obligati sa realizeze ratele minime de colectare de cel putin 40% pentru 2016, 45% pentru perioada 2017 - 2020 si 65% pentru anul 2021, calculate ca raport procentual intre masa totala a DEEE colectate in anul respectiv si masa medie a cantitatii totale de EEE introduse pe piata in cei trei ani precedenti
 • Producatorii sau organizatiile colective care actioneaza in numele acestora si operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si tratare transmit catre ANPM informatiile privind DEEE colectate separat
 • Producatorii sunt obligati sa instituie sisteme care sa permita valorificarea DEEE, utilizand cele mai bune tehnici disponibile privind emisiile industriale
 • Producatorii au obligatia sa asigure finantarea colectarii, tratarii, valorificarii si eliminarii in conditii de protectie a mediului a DEEE provenite de la gospodariile particulare
 • Pentru produsele care au fost introduse pe piata dupa 31 decembrie 2006, fiecare producator este raspunzator de finantarea operatiunilor de colectare, tratare, valorificare si eliminare in conditii de protectie a mediului privind deseurile provenite de la propriile produse
 • Producatorul poate opta sa indeplineasca obligatiile fie in mod individual, fie prin intermediul organizatiilor colective
 • Pentru evitarea unor situatii in care costurile de gestionare a DEEE provenite de la produse orfane sa fie suportate de populatie sau de producatorii care raman in activitate, fiecare producator trebuie sa asigure o garantie la introducerea unui EEE pe piata, care sa demonstreze ca va finantata gestionarea tuturor DEEE provenite de la EEE respective

icons 01

 • Producatorii sunt obligati sa informeze cumparatorii, in momentul vanzarii de EEE, cu privire la costurile colectarii, tratarii si eliminarii in conditi de protectie a mediului, prin evidentierea separata a acestor costuri
 • Producatorii trebuie sa furnizeze utilizatorilor de EEE din gospodariile particulare informatiile necesare in legatura cu obligatia de a colecta separat DEEE, sistemele de predare si colectare puse la dispozitia lor, rolul utilizatorilor de EEE in reutilizarea, reciclarea si alte forme de valorificare a DEEE, potentiale efecte nocive asupra mediului si sanatatii umane ca urmare a prezentei substantelor periculoase in EEE
 • Producatorii sunt obligati sa marcheze in mod corespunzator cu simbolul pubela taiata echipamentele electrice si electronice introduse pe piata
 • Producatorii si organizatiile colective, impreuna cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si autoritatile administratiei publice locale au posibilitatea promovarii si cofinantarii campaniilor de informare si educare pentru a incuraja populatia la colectarea DEEE si pentru a-i incuraja sa faciliteze procesul de reutilizare, tratare si valorificare

Toate obligatiile producatorilor de echipamente electrice si electronice se regasesc detaliate in OUG nr. 5/2015 si in legislatia subsecventa, disponibila in sectiunea Legislatie

Asociatia Environ ofera membrilor sai garantia indeplinirii obligatiilor legale privind gestionarea responsabila a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), respectand cele mai inalte standarde europene de calitate, asigurand trasabilitatea, neutralizarea si valorificarea deseurilor colectate, utilizand BAT (best available techniques), in conditii de eficienta, transparenta, operativitate si costuri competitive.
Pentru a deveni membru Environ, va rugam sa completati formularul de solicitare oferta.