Obligatii producatori

icons 01

In conformitate cu principiul responsabilitatii extinse a producatorului, producatorii/importatorii de echipamente electrice si electronice au urmatoarele obligatii:

  • Pentru a introduce pe piata echipamente electrice si electronice (EEE), producatorii au obligatia de a se inscrie in registrul national al producatorilor intocmit de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, primind un numar de inregistrare care va fi comunicat de acestia tuturor retelelor comerciale prin care sunt vandute EEE
  • Producatorii organizeaza si exploateaza sisteme individuale sau colective de preluare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) provenite de la gospodarii particulare, cu obligatia preluarii tuturor DEEE rezultate de la EEE introduse pe piata
  • Producatorii sau organizatiile colective care actioneaza in numele acestora sunt obligati sa asigure preluarea tuturor DEEE provenite de la gospodariile particulare colectate separat
  • Incepand cu 1 ianuarie 2016, producatorii de EEE sunt obligati sa realizeze ratele minime de colectare de cel putin 40% pentru 2016, 45% pentru perioada 2017 - 2020 si 65% pentru anul 2021, calculate ca raport procentual intre masa totala a DEEE colectate in anul respectiv si masa medie a cantitatii totale de EEE introduse pe piata in cei trei ani precedenti
  • Producatorii sau organizatiile colective care actioneaza in numele acestora si operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si tratare transmit catre ANPM informatiile privind DEEE colectate separat
  • Producatorii sunt obligati sa instituie sisteme care sa permita valorificarea DEEE, utilizand cele mai bune tehnici disponibile privind emisiile industriale
  • Producatorii au obligatia sa asigure finantarea colectarii, tratarii, valorificarii si eliminarii in conditii de protectie a mediului a DEEE provenite de la gospodariile particulare
  • Pentru produsele care au fost introduse pe piata dupa 31 decembrie 2006, fiecare producator este raspunzator de finantarea operatiunilor de colectare, tratare, valorificare si eliminare in conditii de protectie a mediului privind deseurile provenite de la propriile produse
  • Producatorul poate opta sa indeplineasca obligatiile fie in mod individual, fie prin intermediul organizatiilor colective
  • Pentru evitarea unor situatii in care costurile de gestionare a DEEE provenite de la produse orfane sa fie suportate de populatie sau de producatorii care raman in activitate, fiecare producator trebuie sa asigure o garantie la introducerea unui EEE pe piata, care sa demonstreze ca va finantata gestionarea tuturor DEEE provenite de la EEE respective