Politica de mediu a Uniunii Europene

shutterstock 104402435x

Uniunea Europeana aplica unele dintre cele mai avansate standarde de protectie a mediului din lume. Politica de mediu a UE contribuie la ecologizarea economiei si la protejarea naturii si a sanatatii si calitatii vietii persoanelor care traiesc pe teritoriul Uniunii.

Politica de mediu europeana se bazeaza pe principiile precautiei, prevenirii, corectarii poluarii la sursa si „poluatorul plateste”. Programele multianuale de actiune pentru mediu stabilesc cadrul pentru viitoarele actiuni in toate domeniile politicii de mediu. Acestea sunt integrate in strategiile orizontale si sunt luate in considerare in cadrul negocierilor internationale in materie de mediu. Nu in ultimul rand, implementarea este fundamentala.

Principiul „poluatorul plateste” este pus in aplicare prin intermediul Directivei privind raspunderea pentru mediul inconjurator (DRM), care vizeaza prevenirea sau remedierea daunelor aduse mediului (si anume, speciilor si habitatelor naturale protejate, apei si solului). 

Cea mai noua strategie a UE in domeniul cresterii economice, Strategia Europa 2020, stabileste, printre altele, un obiectiv principal in ceea ce priveste clima si energia. Aceasta vizeaza conturarea unei „cresteri inteligente, durabile si favorabile incluziunii”. Sub egida acestei strategii, initiativa emblematica „O Europa eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor” pregateste terenul pentru o crestere durabila si sprijina trecerea la o economie eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor si cu emisii scazute de carbon.

Modelele anterioare si cel actual de utilizare a resurselor au condus la niveluri ridicate de poluare, de degradare a mediului si de epuizare a resurselor naturale. Foaia de parcurs catre o Europa eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor ar trebui sa contribuie la schimbarea acestei tendinte, definind modul in care putem transforma economia UE intr-o economie sustenabila pana in 2050. Politica UE in materie de deseuri este de lunga durata si s-a concentrat in mod traditional pe gestiunea mai ecologica a deseurilor. Viitoarea agenda privind utilizarea eficienta a resurselor va include o revizuire a obiectivelor-cheie stabilite prin legislatia UE in materie de deseuri.

Ca actor global, UE joaca un rol important in demersurile internationale de promovare a unei dezvoltari durabile in lumea intreaga.
Actuala politica a UE in domeniul mediului (valabila pâna in 2020) se bazeaza pe cel de-al 7-lea program de actiune pentru mediu, de care raspund atat institutiile UE, cat si guvernele nationale.

Sursa: http://www.europarl.europa.eu/