legislatie

shutterstock 255720613x

Activitatea in domeniul deseurilor de echipamente electrice si electronice este reglementata la nivel european de Directivele care sunt transpuse in legislatia nationala.

Legislatia privind obligatiile catre AFM

 •  Ordinul nr. 2413/2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru Mediu
 • Ordonanta de urgenta nr. 39/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu 
 • Ordinul nr. 549/5.06.2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului ,,Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru Mediu” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia
 • Ordin nr. 594/9.06.2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligatiile la Fondul pentru Mediu

 

 • Ordonanta de urgenta nr. 68/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor
 • OM nr. 1494/846/2016  pentru aprobarea procedurii si criteriilor de acordare a licentei de operare, revizuire, vizare anuala si anulare a licentei de operare a organizatiilor colective si de aprobare a planului de operare pentru producatorii care isi indeplinesc in mod individual obligatiile, acordarea licentei reprezentantilor autorizati, precum si componenta si atributiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice
 • OUG nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice care transpune Directiva 2012/19/UE
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor care transpune Directiva 2008/98/CE
 • HG 1037/2010 privind DEEE transpunand Directiva 2002/96/EC care a fost abrogata la momentul intrarii in vigoare a OUG nr. 5/2015
 • OM nr. 2264/2011 privind aprobarea metodologiei de calcul a ratei anuale de colectare selectiva a deseurilor de echipamente electrice si electronice
 • OM nr. 1441/2011 privind stabilirea metodologiei de constituire si gestionare a garantiei financiare pentru producatorii de echipamente eletrice si electronice 
 • HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprizand deseurile, inclusiv deseurile periculoase
 • Ordinul nr. 1223/715/2005 privind procedura de inregistrare a producatorilor, model de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice
 • Ordin nr. 910/1704/2006 pentru modificarea Ordin nr. 1225/721/2005 privind aprobarea procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective, in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a DEEE
 • Regulament 699/2017 de stabilire a unei metodologii comune de calcul al greutății echipamentelor electrice și electronice (EEE) introduse pe piața fiecărui stat membru și a unei metodologii comune de calcul al cantității de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) generate

 • Ordinul nr. 556/2006 privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice si electronice introduse pe piata dupa data de 31 decembrie 2006
 • HG nr. 992/2005 privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice, modificata prin HG nr. 816/2006
 • Ordinul nr. 901/2005 privind aprobarea masurilor specifice pentru colectarea DEEE care prezinta riscuri prin contaminare pentru securitatea si sanatatea personalului din punctele de colectare
 • HG nr.1005/2012 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu
 • Ordinul nr. 724/2010 privind punerea in aplicare a instructiunilor privind conditiile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor, in cazul practicilor anticoncurentiale