Comisia Europeana a publicat la 18 aprilie 2017 Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2017/699. Prezentul regulament stabileste o metodologie comuna pentru calcularea ponderii echipamentelor electrice si electronice (EEE)  introduse pe piata in fiecare stat membru si o metodologie comuna pentru calcularea cantitatii de deseuri de echipamente electrice si electronice (DEEE) pe greutate. Conform Directivei 2012/19/EU pe DEEE, un stat membru isi poate calcula tinta de colectare bazata pe :
• Numarul de EEE-uri intoduse pe piata sau,
• Cantitatea de DEEE-uri generate

Statele membre care utilizeaza prima varianta calculeaza EEE-urile introduse pe piata pe baza informatiilor furnizate de producatori, a sistemelor de conformitate, etc., asa cum prevede art. 16 din Directiva DEEE. Atunci cand aceasta metodologie nu este viabila, statul membru trebuie sa efectueze, o estimare substantiala a ponderii EEE introduse pe piata utilizand metoda stabilita in anexa I la Regulamentul (UE) 2017/699.

Statele membre care utilizeaza cea de-a doua abordare calculeaza DEEE-urile generate în conformitate cu metodologia stabilita in anexa II ale aceluiasi regulament.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0699&from=EN