Stiri

NASA&NOAA: E oficial. Anul trecut a fost cel mai călduros din istorie

2016-01-25 12:23:32

Citeste mai departe

Castigatorii campaniei Eu reciclez! Tu indraznesti?

2016-01-15 13:45:34

Citeste mai departe

Acordul de la Paris este cea mai buna sansa de a salva planeta

2016-01-14 08:23:34

Citeste mai departe

Romania aplica o taxa de 80 lei/tona la groapa de gunoi de la 1 ianuarie 2016

2016-01-06 15:20:21

Citeste mai departe

2016 - cel mai calduros an din istorie?

2015-12-27 22:00:00

Citeste mai departe

Puncte de colectare DEEE

HARTA PPP RO 03

Membri

weeeforum
Weeelabex Baltic Blue 2925
New AMCham logo - Copy 2
logo
vnu
ahk
logo-econet

norocc

 

imageimageimageimage

Legislația în vigoare urmărește îmbunătățirea performanțelor privind mediul ale tuturor operatorilor implicați în ciclul de viață al echipamentelor electrice și electronice.

Directiva 2008/98/CE a fost transpusă prin Legea 211/2011 privind deșeurile

Directiva 2002/96/EC a fost transpusă prin HG 1037/2010 privind DEEE

Directiva 2012/19/UE din 4 iulie 2012 privind DEEE

•  HG 1005/2012 privind statutul și atribuțiile Gărzii de Mediu

OM 2362/15.06.2012 privind modificarea Ordinului Ministrului Mediului și Gospodării Apelor nr 66/2005 privind constituirea Comisiei de Evaluare și Autorizare a organizațiilor colective în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare și valorificare a DEE-urilor, cu modificările și completările ulterioare

OM nr. 2743/3189/21.11.2011 privind aprobarea procedurii și criteriilor de evaluare și autorizare a organizațiilor colective și de evaluare și aprobare a planului de operare pentru producătorii care își îndeplinesc în mod individual obligațiile privind gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și componența și atribuțiile comisiei de evaluare și autorizare

OM nr. 2264/14.09.2011 privind aprobarea metodologiei de calcul a ratei anuale de colectare selectivă a deșeurilor de echipamednte electrice și electronice

OM nr. 1441/23.05.2011 privind stabilirea metodologiei de constituție și gestionare a garanției financiare pentru producătorii de echipamente electrice și electronice publicat în MO nr.379 din 31 mai 2011

Legea 211/2011 privind deșeurile și HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv cele periculoase constituie legislația cadru

HG 1037/2010 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Conform acesteia, principalii actori responsabili pentru atingerea obiectivelor de colectare, tratare, valorificare și eliminare nepoluantă a DEEE sunt autoritățile publice locale, producătorii de echipamente electrice și electronice, precum și consumatorii.

Ordinul 724/2010 privind punerea în aplicare a instrucțiunilor privind condițiile, termenele și procedura pentru acceptarea și evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurențiale.

Ordinul 556/2006 privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice și electronice introduse pe piață după data de 31 decembrie 2006

Ordinul 1225/721/2005 pentru aprobarea procedurii și criteriilor de evaluare și autorizare a organizațiilor colective, în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare și valorificare a DEEE

Ordinul nr 1223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, model de evidență și raportare a datelor privind echipamentele electrice și electronice și deșeurile de echipamente electrice și electronice este un ordin subsecvent HG 1037/2010 și este comun cu Ministerul Economiei și Comerțului

HG nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanțe periculoase în EEE, modificată prin HG. Nr 816/2006

Ordinul nr. 901/2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea DEEE care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea și sănătatea personalului din punctele de colectare

Pentru a accesa aplicatia de raportari click mai jos:

Log In Membri


LOGO PROIECT RO

 

baterel 

 

waste brochure
ecorampa
15173 464877730258420 1193619259 n
Vreau sa fiu voluntar

 

 eco-logica---sigla 44051300